ABRASIEVE Tandtechniek
Terug

Combinatie werkstukken  


Abrasieve Tandtechniek vervaardigt ook combinatiewerkstukken. Één van de mogelijkheden is om een combinatie van een frame gecombineerd met kroon- en brugwerk.
Waarvan het frame aan de laatste kroon wordt bevestigd waardoor er geen klammers (haakjes) meer worden gebruikt.

Het ontbreken van deze 'haakjes' wordt door patiënten als zeer prettig ervaren.  

Frames

De voordeligste manier om een verloren tand te vervangen is het plaatje.
Een nadeel van een plaatje (op de bovenkaak) is echter dat een groot deel van het gehemelte wordt afgedekt wat bijdraagt in smaakverlies.


Een goed alternatief voor het bekende plaatje is een frame prothese.

Voor de frameprothese wordt een afdruk gemaakt bij de tandarts. I.p.v. kunststof wordt er een metalen frame gemaakt, waaraan de ontbrekende elementen worden bevestigd. Het frame steunt op de bestaande tanden en wordt rotsvast verankerd.


Een plaatprothese heeft als nadeel dat deze losser in de mond zit dan een frameprothese. Hierdoor komen er makkelijker etensresten onder, wat een nadelig effect heeft op uw eigen tanden en kiezen.
Bovendien steunt een plaat prothese op slijmvlies en kaakbot, waardoor het kaakbot slinkt en het plaatje op den duur minder comfortabel zit.

Wanneer een Frameprothese?

Abrasieve Tandtechniek is de specialist in het aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Hieronder valt ook de frameprothese. Ten opzichte van de volledige prothese is er echter in behandelwijze en verantwoording wel een groot verschil.

Een frameprothese kan alleen dan door een klinisch
prothesetechnicus zoals Abrasieve Tandtechniek vervaardigd worden als uw tandarts uw tanden en kiezen gecontroleerd heeft en uit deze controle blijkt dat belasting van deze tanden en kiezen geen problemen zal opleveren.

Voor het vervaardigen van een dergelijke frameprothese werkt Abrasieve Tandtechniek nauw samen met uw tandarts. Uw tandarts draagt de verantwoordelijkheid voor de eigen tanden en kiezen en Abrasieve Tandtechniek  die van de partiële prothese.

Een frameprothese is een uitstekend alternatief voor het ouderwetse plaatje en te vergelijken met een partiële prothese waarbij de basis is gemaakt van metaal (vitallium). Een frameprothese dient ter vervanging van een of meerdere tanden of kiezen. Op deze metalen onderstructuur wordt tandvleeskleurige kunsthars aangebracht met kunststof elementen.

De frameprothese blijft keurig op zijn plaats via klammers of precisiesloten en maakt gebruik van de natuurlijke elementen die nog aanwezig zijn. De pasvorm en stabiliteit nemen hierdoor toe.

De voordelen van een frameprothese zijn: