ABRASIEVE Tandtechniek
Terug

Vergoeding zorgverzekering
(peildatum januari 2014)U vraagt zich ongetwijfeld af welk percentage vergoed wordt door uw verzekering. Per ziektekostenverzekeraar gelden afwijkende vergoedingsbedragen en daarom kunnen wij hier niet direct een helder antwoord op geven. E.e.a. is afhankelijk waar en hoe u verzekerd bent. Er zijn natuurlijk ook nog zgn. aanvullende verzekeringen mogelijk.

In het algemeen geldt voor basisverzekerden:

Bij een nieuwe volledige prothese:

Standaard een vergoeding rechtstreeks aan zorgverlener van 75%; aan verzekerde wordt 25% in rekening gebracht welke (afhankelijk van het aanvullende pakket) gedeeltelijk of in zijn geheel bij de verzekeraar terugverkregen kan worden.

Bij een nieuwe partiële/ frame prothese:

Bij een partiële prothese geldt: verzekeraar beschouwt dit als een particuliere handeling wat inhoudt dat de verzekerde de kosten zelf moet voorschieten en daarna de nota opstuurt aan de verzekeraar. Deze bekijkt welk pakket er is afgesloten en vergoedt dan dat deel waar verzekerde recht op heeft rechtstreeks aan verzekerde.

Bij een nieuwe implantaat prothese:

Standaard een vergoeding rechtstreeks aan zorgverlener met een wettelijke eigen bijdrage van

250 euro die door u (afhankelijk van het aanvullende pakket) gedeeltelijk of in zijn geheel bij de verzekeraar terugverkregen kan worden.

Reparatie

Volledige prothese: wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Partiële prothese: wordt alleen vergoed vanuit de tandartsverzekering.

Implantaat prothese: wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Rebasing

Volledige prothese: wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Partiële prothese: wordt alleen vergoed vanuit de tandartsverzekering.

Implantaat prothese: wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Voor alle vergoedingen vanuit de zorgverzekeraar geldt ook uw eigen risico, indien deze nog niet is voldaan zullen er extra kosten bij u in rekening worden gebracht.